Onroerend Goed Taxatie

De taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Alle taxatierapporten voldoen aan de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, LMV, RVT en VBO).

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen of gebruik het contactformulier.

Jamin Onroerend Goed is gespecialiseerd in:

  • Woningen
  • Bedrijfspanden
  • Recreatieve gelegenheden